เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 
 

.................................................................................................................................
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์   :: 
       

 

                                                                                            พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
                                                                         เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2557
                                                       โรงเรียนมหิศราธิบดี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                         และได้รับทุนการศึกษาประเภทโครงงาน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
                                                                                  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

 

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กมลวรรณ นิตสูงเนิน, น.ส.ผุสยา นิลมณี , น.ส.ปิยวรรณ เบื้องกลาง
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับภาค ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนายภัทรดนัย ซอกทองหลาง ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด และรับโล่จากรองผู้ว่าราชการนครราชสีมา
"งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
  
 
     ผู้อำนวยการวินัย วิริยะประทีป พร้อมตัวแทนคณะครูเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
                       แผนกธรรม ดีเด่น ที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาผ่านมาก 10 อันดับแรกของประเทศ
โรงเรียนมหิศราธิบดี รับได้อันดับ 9 ระดับภูมิภาคของประเทศ
            ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ3 จากการแข่งขันเล่าเรื่องจากหนังสือในระดับชั้นม.ต้น
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันTop library ในระดับชั้นม.ปลาย
จัดโดยห้องสมุดนครราชสีมา
 
 
 
  
 
 
 

 
 
ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนมหิศราธิบดีมอบเครื่องดนตรีแก่โรงเรียนมหิศราธิบดี
รายได้จากการจัดงานมหิศราคืนถิ่น ครั้งที่ 4
 
 
 
 
 
 ประมวลภาพกิจกรรม ::
   
   
 
 
 
คณะครู -บุคลากร โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
       
 


การประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โดยใช้กระบวนการ PLC

ระหว่างวันที่ 6 ,9-10 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี
 
                                                                                          
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
และตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่  

 
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดี ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  Math Camp 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ณ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนมหิศราธิบดี  
 
 
 
 

โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ "
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนมหิศราธิบดี
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
                                            
 
 
             
  
โรงเรียนมหิศราธิบดีได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกิจกรรมมีการจัดป้าย
ประวัติสุนทรภู่ ความเป็นมาของวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และผลงานของสุนทรภู่ทั้งหมด
และการแสดงของนักเรียน
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ตระหนักถึงโทษ
และภัยของยาเสพติด และป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาระบาดในโรงเรียน
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดพิธีรับประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก โรงเรียนมหิศราธิบดี
จากพระเดชพระคุณ พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปัญญาธโร)
สำนักศาสนศึกษาวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา      
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดเข้าค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 

 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559  

   
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีโดยฝ่ายวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิศราธิบดี
 ณ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนมหิศราธิบดี
 
 
 

 โรงเรียนมหิศราธิบดีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีนายพิชิต ศรีแจ้งรุ่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอนุสรณ์ ๓๖ ปี
โรงเรียนมหิศราธิบดี 
                         
 
 
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬายูโดนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"   ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560

และสนับสนุนสถานที่พักนักกีฬา /ผู้ฝึกสอนกีฬา/เจ้าหน้าที่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ในการแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์ "
ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2560
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนมหิศราธิบดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
ณ บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิมลโมลี (ดำรงค์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2560 ณ เมรุธรณีสงฆ์วัดพายัพ บ้านปูน - หนองพิมาน ตำบจอหอ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
                                       
               
 
 
 

โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการอนุรักษ์สิบทอดวัฒนธรรมอันดีงามความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหิศราธิบดี

 
 
  

โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
กองลูกเสือโรงเรียนมหิศราธิบดี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2559
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
  โรงเรียนมหิศราธิบดี  "รวมพลังแห่งความภักดี” 
 
        
โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี”
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์)
 
                               
                                       
 
 
       
โรงเรียนมหิศราธิบดีสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559 ทุกชั้นคือ ธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก
โดยมีพระครูไพโรจน์สีลคุณ เจ้าคณะตำบลจอหอ วัดบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นประธานสนามสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีได้ทำพิธีเบิกเนตรรูปหล่อเคารพเจ้าพระยามหิศราธิบดี
โดยมีท่านพระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย ชินวังโส) ประธานฝ่ายสงฆ์
พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด (รองแม่ทัพภาคที่ 2) ประธานฝ่ายฆราวาส
คุณแม่ปราณี บุญเรืองศรี เจ้าภาพเททองรูปหล่อคุณภาคิน คุณกรภัทร พงษ์ธฤดี เจ้าภาพฐานสถิตรูปเคารพ
                                                                                    
                                                                                 
 
 
พระวิทยากรมาสอนวิชาธรรมศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน
กับการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559
 
 
 
                                 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ได้เข้ารับการบริจาคโลหิตจากคณะครู นักเรียน
                      และบุคลากรโรงเรียนมหิศราธิบดี
โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 88 รายได้โลหิตจำนวน 23,600 ซีซี
 
 
 
 
 
 
นายวินัย วิริยะประทีป  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
และคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

                                                                                         
 
โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  2559   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีความกตัญญูกตเวที และตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่
 และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว  
                                                          
   

โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
(School Management Support System:SMSS) ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมหิศราธิบดี
                                                                   
  
 
 
 โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชามติ"เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ความสำคัญของกระบวนการออกเสียงประชามติ
กำหนดวันลงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
 
                                         
                     
 
  โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านสู่การเรียนรู้ บูรณาการ 5 กลุ่มสาระฯ
 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 
 
         
                                                
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันธรรมสวนะ
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมสวดมนต์  
 
 
 


 

 
 
 
   
โรงเรียนมหิศราธิบดี 42 หมู่ 4  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง  จังนครราชสีมา  30310  Tel.  044-955231   Fax. 044-955230
                                                           E-mail ::amnat6686@gmail.com
Copyright 2016 by mtd.ac.th