เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์   :: 
       
 

 
ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนมหิศราธิบดีมอบเครื่องดนตรีแก่โรงเรียนมหิศราธิบดี
รายได้จากการจัดงานมหิศราคืนถิ่น ครั้งที่ 4
 
:: ประมวลภาพกิจกรรม :: 
 
 
 
                                                                            <<  คลิกดูภาพเพิ่มเติม >>
      
 
 
 
 
     
 
  
โรงเรียนมหิศราธิบดี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ในส่วนภูมิภาค)
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
                                                                                                                                                      
 
 
คณะครู -บุคลากร โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
       
 
 
 
 

การประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โดยใช้กระบวนการ PLC

ระหว่างวันที่ 6 ,9-10 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี
                                                                                           
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
และตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่  
 

โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ "
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนมหิศราธิบดี
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
                                            
             
  
โรงเรียนมหิศราธิบดีได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกิจกรรมมีการจัดป้าย
ประวัติสุนทรภู่ ความเป็นมาของวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และผลงานของสุนทรภู่ทั้งหมด
และการแสดงของนักเรียน
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ตระหนักถึงโทษ
และภัยของยาเสพติด และป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาระบาดในโรงเรียน
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดพิธีรับประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก โรงเรียนมหิศราธิบดี
จากพระเดชพระคุณ พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปัญญาธโร)
สำนักศาสนศึกษาวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา      
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดเข้าค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 

 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559  

   
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีโดยฝ่ายวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิศราธิบดี
 ณ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนมหิศราธิบดี
 
 
 

 โรงเรียนมหิศราธิบดีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีนายพิชิต ศรีแจ้งรุ่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอนุสรณ์ ๓๖ ปี
โรงเรียนมหิศราธิบดี 
                         
 
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬายูโดนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"   ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560

และสนับสนุนสถานที่พักนักกีฬา /ผู้ฝึกสอนกีฬา/เจ้าหน้าที่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
ในการแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์ "
ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2560
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนมหิศราธิบดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
ณ บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

                                            
 

โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการอนุรักษ์สิบทอดวัฒนธรรมอันดีงามความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหิศราธิบดี

 
  โรงเรียนมหิศราธิบดี  "รวมพลังแห่งความภักดี” 
 
        
โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี”
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์)
 
                               
                                       
 
 
      
โรงเรียนมหิศราธิบดีสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559 ทุกชั้นคือ ธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก
โดยมีพระครูไพโรจน์สีลคุณ เจ้าคณะตำบลจอหอ วัดบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เป็นประธานสนามสอบ
 
   
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีได้ทำพิธีเบิกเนตรรูปหล่อเคารพเจ้าพระยามหิศราธิบดี
โดยมีท่านพระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย ชินวังโส) ประธานฝ่ายสงฆ์
พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด (รองแม่ทัพภาคที่ 2) ประธานฝ่ายฆราวาส
คุณแม่ปราณี บุญเรืองศรี เจ้าภาพเททองรูปหล่อคุณภาคิน คุณกรภัทร พงษ์ธฤดี เจ้าภาพฐานสถิตรูปเคารพ
                                                                                    
                                                                           
 
 
                                 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ได้เข้ารับการบริจาคโลหิตจากคณะครู นักเรียน
                      และบุคลากรโรงเรียนมหิศราธิบดี
โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 88 รายได้โลหิตจำนวน 23,600 ซีซี
 
 
 
 
 
 
นายวินัย วิริยะประทีป  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
และคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

                                                              
 


 

 
 
 
   
โรงเรียนมหิศราธิบดี 42 หมู่ 4  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง  จังนครราชสีมา  30310  Tel.  044-955231   Fax. 044-955230
                                                           E-mail ::amnat6686@gmail.com
Copyright 2016 by mtd.ac.th