เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 
 
 
   
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ่าน: 451
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อ่าน: 391
งานแนะแนว อ่าน: 127
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อ่าน: 150
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อ่าน: 190
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ่าน: 294
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ่าน: 421
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ่าน: 518
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ่าน: 337
1
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดี 42 หมู่ 4  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง  จังนครราชสีมา  30310  Tel.  044-955231   Fax. 044-955230
                                                           E-mail ::amnat6686@gmail.com
Copyright 2016 by mtd.ac.th