เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/4

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

ม.2/4

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3

ม.3/4

ม.3/5

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ม.5/1

ม.5/2

ม.5/3

ม.5/4

ม.5/5

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

ม.6/4

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
1
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดี 42 หมู่ 4  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง  จังนครราชสีมา  30310  Tel.  044-955231   Fax. 044-955230
                                                           E-mail ::amnat6686@gmail.com
Copyright 2016 by mtd.ac.th