รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนมหิศราธิบดี
42 หมู่ 4 บ้านศรีพัฒนา   ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
เบอร์โทรศัพท์ 044-955231 เบอร์แฟกส์ 044-955230
Email : mtb2552@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :