เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนมหิศราธิบดี (ม.ธ.)

จังหวัดนครราชสีมา

********************************************

พวกเราเขียวเหลืองสวยงามตระการ

พฤกษาอาคารร่มเย็นเป็นศักดิ์ศรี

เร่งอบรมนักเรียนให้ประกอบกรรมดี

สมัครไมตรีเป็นน้องพี่ชื่นบาน

 

มหิศราธิบดีนุสรณ์

จากนามกรเจ้าพระยาผู้กล้าหาญ

ยึดมั่นธรรมหนุนเกื้อและเจือจาน

สนุกกับงานเป็นสุขทุกทิวา

 

การกีฬาสามัคคีมั่น

ร่วมใจกันฝึกฝนตลอดมา

แม้จะแพ้ชนะไม่นำพา

การกีฬาพัฒนาทั้งกายและใจ

 

ในด้านการเรียนพากเพียรอดทน

ยากดีมีจนต้องดิ้นรนขวักไขว่

อนาคตจะรุ่งโรจน์และสดใส

ให้ชื่อลือไกลมหิศราธิบดี