ติดต่อเรา
โรงเรียนมหิศราธิบดี
42 หมู่ 4 บ้านศรีพัฒนา   ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
เบอร์โทรศัพท์ 044-955231 เบอร์โทรสาร 044-955230
Email : mtb2552@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/school.mtd/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน