กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดนุชศาสตร์ ศรีพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพัชรพล สู้สนาม
ครูผู้ช่วย

นายสมพร ยิ่งโสภา
ครูผู้ช่วย