ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนานวัตกรรมระยะกลางน้ำ(ภาคตะวันออก)
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนมหิศราธิบดี การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนานวัตกรรมระยะกลางน้ำ(ภาคตะวันออก) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เพื่อนิเทศติดตาม การศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,10:41   อ่าน 62 ครั้ง