ภาพกิจกรรม
พิธีรับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด”
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนโรงเรียนมหิศราธิบดีเข้าร่วมพิธีรับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด”โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ม.ต้น ประเภทเดี่ยว
2.รางวัลชมเชย ม.ต้น ประเภททีม
3.รางวัลชมเชย ม.ปลาย ประเภทเดี่ยว
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,10:43   อ่าน 75 ครั้ง