ภาพกิจกรรม
งานวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.เจริญ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะครู เข้าร่วมงานวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,11:13   อ่าน 58 ครั้ง