ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓
วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,11:30   อ่าน 67 ครั้ง